Fakta om busstrafiken/kollektivtrafiken i Uppsala

VÄLKOMMEN TILL BUSSIDAN!


Under år 1980 – 2022 ökade antalet invånare i Uppsalas bussområden
(Uppsala, Bälinge, Lövstalöt, Storvreta)
från 112 tusen till 192 tusen invånare.
Vi är 80 tusen flera invånare i Uppsala sedan 1980, det är en ökning med 71%.

Men antalet resenärer i busstrafiken i Uppsalas bussområde har inte ökat med 71%!
Utan antalet resenärer är faktiskt idag inte många flera än 1980.
Miljontals bussresor går förlorade varje år.
Ökningen av priserna för bussbiljetterna skrämmer Uppsalaborna från att åka buss.
Man tar bilen när det är billigare att åka bil än åka buss.
Kolla statistiken:

Under år 1980 – 2013 minskade antalet busspassagerare med 24%!
Året 2013 ändrade UL/Region Uppsala reglerna för statistik för bussresorna och fick upp antalet resor med flera miljoner resor.

En förfalskning av verkligheten, anser vi. Och de tillämpade de nya reglerna retroaktivt till året 2006! Det ser bra ut på papper, men har inget med verkligheten att göra.
UL:s ”nya kreativa statistik” är bara ett sätt att försöka gömma verkligheten, att Uppsalaborna åker allt mindre buss och går över till att åka bil.

Efter 2017 finns ingen statistik! Finns inte några uppgifter om hur många resor som sålts inom Uppsalas stadstrafik/GUB.
Skandal, Region Uppsala har ingen kunskap om utvecklingen inom kollektivtrafiken.


Men den negativa utvecklingen är ett faktum.
Priserna för att åka buss stiger oförskämt.
Dåligt för bussresenärernas ekonomi!
Onödig bilism översvämmar våra gator.

Dåligt för Uppsalas miljö. Dåligt för klimatet.

Diagram 1:
Antalet invånare och sålda bussresor.
(Uppsala, Bälingen, Lövstalöt, Storvreta)Diagram 2:
Månadskort, vuxen: Prishöjning lång över inflationen!
Om priset på ett månadskort, vuxen, hade följt inflationen, den allmänna prisökningen i samhället,
skulle 2024 ett månadskort kosta 360 kronor.

 

 

 

Diagram 3:
Biljettpriserna lång över inflationen!
Priset för en vuxenbiljett från 240122 är 39 kronor, det är en ökning med nära 40% sedan 2023.
Hade man följt inflation skulle en vuxenbiljett idag ha kostat 16 kronor!

 

Region Uppsalas priser för busstrafiken i Uppsala är oförskämt dyra.
Region Uppsala använder Uppsalas busstrafik som en kassako
för att skaffa pengar till annat som inte har med Uppsalas busstrafik att göra.

Lösningen till Uppsalas miljö- och trafikproblem:
Kollektivtrafik med låga priser!

När flera åker buss minskar Uppsalas i särklass största miljöproblem, bilismen.
En ökning av det kollektiva resandet är nödvändig.
Vägen dit går genom en ordentlig prissänkning!

Sänk priserna!
Satsa först på månadskorten, det regelbundna åkandet.
Alla uppsalabor ska ha råd med ett månadskort!
360 kronor för vuxna och 100 kronor för barn och ungdomar.
Sänk priset för bussbiljetterna, 16 kronor för vuxen, 10 kronor för barn och ungdomar.


Satsa också på en ökning av bussturerna!
Upp till den nivå som fanns i Uppsala i mitten på 1980-talet!
Då gick ca 2600 bussturer i Uppsala varje vardag.
Busstrafiken har minskat med flera hundra turer per dag trots att antalet invånare i de områden
som trafikeras av stadsbussarna ökade med över 80.000, alltså över 71 %!

En ökning av bussturerna är en förutsättning för att göra kollektivtrafiken attraktiv.
Även antalet hållplatser måste återställas. Över 50 hållplatser har dragits in. En dum besparing.


Källor:
Uppsalabuss Årsredovisningar
Gamla Uppsala Buss Årsredovisningar
Statistik Uppsala Kommun
Region Uppsala

Upplands Lokaltrafik – UL
Kommunstyrelsens Kontor, Enhet för samhällsplanering
GTK – Gatu- och trafikkontoret
SCB – Statistiska centralbyrån

Kollektivtrafikens effektivitet – Rapport / Kollektivtrafiknämnden Mars 2015

Ansvarig för bussida.se
Mario Sousa, mario.sousa@telia.com